Menu
ד"ר עופר נורדהיימר נור

ד"ר עופר נורדהיימר נור

מרצה בתוכנית הרב תחומית, הקבץ תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית, אוניברסיטת תל אביב.

קווים לדמותו של איש רשת מצליח

חברת הרשת היא התצורה החברתית של עידן המידע שבו אנו חיים. התקשרות חברתית זו טומנת בחובה יכולת שגשוג חסרת תקדים למי שמייצר ויוצר מידע או סמלים, שאותם ניתן להפיץ באמצעים דיגיטליים (תוכנה, תמונות, סרטים, מוסיקה, אפליקציות). אבל כדי לשגשג בסביבה טכנולוגית, כדאי להבין מהם המאפיינים הייחודיים של רשת חברתית, כיצד היא באמת עובדת, ואיך להפיק ממנה את המיטב.