Menu
תחרות יוצרים ברשת

תחרות יוצרים ברשת

התחרות יוצאת לדרך בסופו של הכנס "יוצרים ברשת"
כל הפרטים על ההשתתפות בתחרות ייחשפו בכנס ויתפרסמו כאן מיד לאחריו, ב-9 ביולי 2013