Menu
ג׳ייק רופר

ג׳ייק רופר

Jake Roper

מארח ומפיק בערוץ Vsauce3 ב-YouTube, שם הוא עוסק בגילויים המדעיים שמאחורי עולמות בדויים: מה היה קורה אילו סופרמן באמת היה משתמש בכוח שלו? או האם יצור חי בגודל של גודזילה זה בכלל יתכן מבחינה ביולוגית? בנושאים אלה ואחרים עוסק הערוץ, עם בסיס מנויים של קרוב ל-2 מיליון ו-130 מיליון צפיות.

סדנה / לדבר בשפת ה-YouTube

יש הרבה מאוד דגים בים התכנים ברשת – אבל איך איך להיות זה שיבחינו בו ואף יבקשו גישה אליו? סקירה מעשית של כללי יסוד וכלים שימושיים, שבעזרתם תתחילו לחשוב כמו יוצרי YouTube ולמצוא את הקהל שלכם.