Menu
קלייר טברנייה

קלייר טברנייה

Claire Tavernier

מנהלת רשת הערוצים האינטרנטית המובילה בבריטניה, ChannelFlip, שהוקמה בשנת 2006 ונמצאת בבעלות חברת הטלוויזיה Shine Group. הרשת מייצגת כמה מיוצרי הרשת המצליחים ביותר בבריטניה. בבעלות החברה גם סוכנות המייצגת יוצרים ברשת. בשנה האחרונה ניהלה החברה קמפיינים עבור קוקה קולה, הסברו ומשרד הבריאות הבריטי.

היוצר העצמאי והתעשייה: מודלים, מגמות, תחזיות

 מה לעשות כדי להשיג תהילה וכסף מיצירה עצמאית לרשת: האם להצטרף לרשת של ערוצים? האם צריך סוכן? מה לחפש ואיך לבחור - השיעור שאפשר ללמוד מכוכבי הרשת הגדולים בבריטניה וארה״ב.