Menu
2.0 תחרות יוצרים ברשת

תחרות יוצרים ברשת 2.0

תחרות 2014 יצאה לדרך. ההרשמה תימשך עד 30.11.
אל הפאנל בכנס יצטרפו יוצרים שזכו במקומות הראשונים בתחרות ״יוצרים ברשת״ הראשונה, ויספרו על ההתנסות שלהם בתחרות ועל השנה שעברה עליהם.